Santi dhamma logo

Disclaimer

Disclaimer

Stichting Santi Dhamma werkt conform een privacy protocol. U kunt het privacy protocol hier bekijken.

 

Stichting Santi Dhamma

Privacy protocol

 

Hier vind u het privacy protocol van Stichting Santi Dhamma. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Stichting Santi Dhamma.

 

Inleiding

In dit privacy protocol – de privacyverklaring – leest u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen de gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

 

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

 

Inhoudsopgave

1. Stichting Santi Dhamma

2. Doel gegevens

3. Ontvangers

4. Opslag periode

5. Beveiliging

6. Rechten

7. Plichten

 

1. Stichting Santi Dhamma

U leest op dit moment de privacyverklaring van Stichting Santi Dhamma. Stichting Santi Dhamma is een non-profit organisatie, opgericht in 2015, met als doel in Nederland ruimte te bieden Vipassana meditatie te onderwijzen en te beoefenen in de traditie van de zeer gewaardeerde Pra Prom Mongkol Vi (eerbiedwaardige Phra Ajarn Tong Sirimangalo).

 

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Stichting Santi Dhamma verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u wensen rondom persoonlijke gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

 

Als u vragen heeft omtrent het gebruik van uw gegevens door Stichting Santi Dhamma, neemt u dan gerust contact op via e-mail info@santi-dhamma.nl.

 

 

2. Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Stichting Santi Dhamma. Deze worden hieronder toegelicht.

 

2.1 Nieuwsbrieven

Stichting Santi Dhamma stuurt periodiek via mailchimp nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds informatief en anderzijds gericht op het werven van donaties. Uw naam en e-mailadres wordt opgeslagen in een ‘mailinglist’. Uw gegevens zijn niet zichtbaar voor andere ontvangers en gegevens van andere ontvangers zijn niet zichtbaar voor u.

 

In elke nieuwbrief wordt vermeld hoe u zich kunt afmelden. U kunt zich ook aan- en afmelden voor de nieuwsbrief via info@santi-dhamma.nl.

 

2.2. Contact opnemen

Gesprekken – in persoon, telefonisch, per e-mail of contactformulier – worden vertrouwelijk behandeld.

 

2.3 Analytics

De website van Stichting Santi Dhamma verzamelt gegevens om de website te verbeteren. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van het bezoek of de pagina’s die u bezoekt.

 

3. Ontvangers

Stichting Santi Dhamma heeft bezoekers/geïnteresseerden en maakt dankbaar gebruik van donateurs. Wij zullen uitdrukkelijk toestemming vragen als wij donateurs willen bedanken op de website, Facebook-pagina of in het jaarverslag van Stichting Santi Dhamma. Als u hiermee niet akkoord bent, mag Stichting Santi Dhamma wel de donatie vermelden, maar niet van wie de donatie afkomstig is. Als u geen donateur meer wilt zijn, om welke reden dan ook, kunt u dat kenbaar maken via info@santi-dhamma.nl.

 

De e-mail van Stichting Santi Dhamma wordt gehost bij Versio??. Als u contact opneemt per e-mail wordt uw e-mail opgeslagen door de servers van Versio mail.axc.nl.

 

Een eventueel ‘datalek’ zal gemeld worden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

4. Opslag periode

Uw gegevens worden voor langere tijd bewaard door Stichting Santi Dhamma, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten of verantwoording zoals het jaarverslag, tenzij Stichting Santi Dhamma op grond van een wettelijke regeling gegevens langer moet bewaren.

 

5. Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Uw gegevens worden alleen digitaal beheerd.

Inschrijfformulier bij deelname met psychische en fysieke geschiedenis. Hoe lang mag ik dat bewaren? Hoe zal ik dat hier vermelden?

 

De persoonsgegevens die door Stichting Santi Dhamma worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via de computer van de stichting (carmen) en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

 

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

 

6. Rechten

 

6.1 Recht op inzage

U heeft het recht om uw gegevens op te vragen die bij Stichting Santi Dhamma vastgelegd, beheerd en bewaard worden. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@santi-dhamma.nl. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

 

6.2 Recht op rectificatie

Kloppen uw gegevens niet? Of zijn uw gegevens veranderd? U heeft het recht om dit te laten rectificeren door Stichting Santi Dhamma. Dit doet u door een e-mail te sturen naar info@santi-dhamma.nl.

 

6.3 Recht op verwijderen van gegevens

Wilt u niet langer dat uw gegevens bij Stichting Santi Dhamma vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten verwijderen van uw gegevens. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@santi-dhamma.nl.

 

 

6.4 Recht op het indienen van een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Stichting Santi Dhamma niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat. Dit kan via;

https://www.autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

 

7. Plichten

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of het ontvangen van donaties. Uw e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Stichting Santi Dhamma de betreffende dienst niet aanbieden.

 

Stichting Santi Dhamma behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Stichting Santi Dhamma dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Stichting Santi Dhamma te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

 

www.santi-dhamma.nl

KVK nummer: XXX

“It is better to conquer yourself
Than to win a thousands battles

Then the victory is yours”

– Buddha –

0
YOUR CART
  • No products in the cart.