Santi dhamma logo

Policy Plan

Beleidsplan Santi Dhamma 2020

 

Het jaar 2020 staat voor Santi Dhamma in het teken van voorzichtig uitbreiden van eerdere activiteiten en bestendigen van de organisatie ter ondersteuning van het doel van de Stichting zoals hieronder beschreven.

 

De organisatie Santi Dhamma bestaat sinds 2015 en organiseert sinds die tijd (twee) jaarlijks Vipassana retraites. Eind 2019 werd ‘Stichting Santi Dhamma Vipassana Meditatie Centrum Nederland’ opgericht met het volgende, in de statuten beschreven, doel:

 

  1. De bevordering van de Boeddhistisch leer (Theravada) in de traditie van de Thaise leraar, de zeer gerespecteerde Pra Prom Mongkol Vi (de zeergewaardeerd Phra Ajarn Tong Sirimangalo ).
  2. Het onderwijzen en beoefenen van Vipassana meditatie (Satipatthana Vipassana Kammathana, inzichtmeditatie gebaseerd op de vier fundamenten van mindfulness) door het organiseren en houden van cursussen en meditatie retraites.
  3. Het bijdragen aan een vreedzame en tolerante maatschappij door middel van promotie van en onderricht in mindfulnesstechnieken (Vipassana-meditatie), die zelfkennis en zelfregulatie stimuleren.

 

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de oprichting, bouw en het daarna onderhouden van een Vipassana meditatiecentrum. Het meditatiecentrum is bedoeld als een ontmoetings-, retraite- en meditatieplek.

 

Santi Dhamma verkrijgt gelden vanuit vrijwillige donaties en vergoedingen van de kosten voor accommodatie en maaltijden door deelnemers aan retraites. Het onderwijzen van Vipassana meditatie en de toekomstige oprichting, bouw en onderhoud van het meditatiecentrum zullen geheel worden bekostigd vanuit deze vrijwillige bijdragen. Alle inkomsten worden besteed aan de doelstellingen. Santi Dhamma heeft niet als doel winst te maken dan wel een vermogen op te bouwen.

 

Er zal dit jaar gestreefd worden naar het creëren van een kleine buffer om in de toekomst het meditatiecentrum op te kunnen richten en de kosten voor accommodatie en maaltijden te dekken voor deelnemers aan de retraites met onvoldoende middelen.

 

Alle activiteiten van Santi Dhamma zijn vanaf het moment van oprichting bij de stichting ondergebracht. Omdat 2020 het eerste jaar is dat Santi Dhamma een zelfstandige juridische entiteit is zal dit jaar extra aandacht besteed worden aan organisatorische aspecten die daarbij komen kijken. Omdat de stichting Santi Dhamma een Algemeen Nut Beoogende Instelling zonder winstoogmerk is zal er bij de belastingdienst een aanvraag ingediend worden voor de zogehetenANBI-status. Daarbij worden de noodzakelijke bankrekeningen (Triodos en Paypal) op naam van destichting geopend. De voor de ANBI-status noodzakelijke gegevens zullen worden gedeeld via de website.

 

Ten behoeve van goed bestuur van de stichting zal de Raad van Toezicht worden uitgebreid met twee internationale leden. Daartoe zullen eerst de statuten en andere stukken in het Engels vertaald worden.

 

Net als voorgaande jaren zullen er dit jaar weer twee 14-daagse Vipassana retraites (inclusief overnachtingen) gehouden worden in Nieuwveen. De retraites zijn van:

 

  • 14 tot 28 maart 2020 geleid door Phra Ofer en Carmen Karsters
  • 14 tot 28 november 2020 geleid door Carmen Karsters

 

Naast deze langere retraites zullen dit jaar voor het eerst een aantal stilte dagen georganiseerd worden. Dit plan moet nog nader uitgewerkt worden. Voor de uitvoering wordt gezocht naar een of meerdere geschikte locatie(s) en vrijwilligers voor de organisatie.

 

Ten slotte zal in 2020 gezocht worden naar een permanente locatie voor Vipassana retraites met als doel het vergoten van de beschikbaarheid van meerdaagse en dagretraites en het beperken van de kosten voor deelnemers.

 

One may conquer in a battle a million men.

 Yet he is the best of conquerors who conquers himself.”

  -The Dhammapada -the sayings of the Buddha, verse 103-

 

0
YOUR CART
  • No products in the cart.